Header Ads

Breaking News

Bán nhà đất tại Tình Quang Tổ 3 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Tel/Zalo: 01679487291

Bán nhà đất tại Tình Quang Tổ 3 Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Tel/Zalo: 01679487291


Tình Quang: Là một làng cổ của xứ Kinh Bắc xưa, tên Nôm của làng là Vịa. Xưa, vùng đất này nằm trong địa bàn giao lưu giữa Kinh đô Cổ Loa với Luy Lâu và Kinh thành Thăng Long. Những chứng tích lịch sử này còn lưu lại ở tên của các xứ đồng thuộc làng Tình Quang như: Thành, Dinh, Đông Cung, Cổ Ngựa, Cửa Khâu, Vườn Hồng, Vườn Yến… Trước năm 1945, đây nguyên là đất các xã Quán Tình và Tình Quang thuộc tổng Đặng Xá, huyện Gia Lâm, tỉmh Bắc Ninh. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 gọi là xã Giang Biên. Từ năm 1961, Giang Biên thuộc về Hà Nội. Tháng 1/2004, đổi thành phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Hiện nay làng vẫn còn chùa Tình Quang và đình Tình Quang thờ Lý Nam Đế, Lý Chiêu Hoàng và Đinh Điền.

Từ khóa tìm kiếm: Bán nhà đất tại Tình Quang, Bán đất tại Tình Quang, Bán nhà tại Tình Quang, Bán đất tại Tổ 3 Giang Biên, Bán nhà tại Tổ 3 Giang biên, Bán đất tại Long biên, Bán nhà tại Long biên

Không có nhận xét nào