Header Ads

Breaking News

Bán Biệt Thự Vinhomes Đường Hướng Dương (HD01): Hướng Nhà Đông Nam - The Harmony

Bạn Đang Quan Tâm Đến Phong Thủy ? Bạn đang cần tìm Biệt Thự của Vinhomes Riverside Giai Đoạn 2 (The Harmony) Hướng Đông Nam ?  Chủ Đầu tư BẤT ĐỘNG SẢN Vingoup hiện tại đang triển khai Dự án Vinhomes Riverside The Harmony (Vinhome Giai đoạn 2) và đang tiếp tục mở bán Biệt Thự Tiểu Khu Hướng Dương tại Long Biên Hà Nội, tất cả những Biệt thự này đều Hướng Đông Nam, Diện tích đất 180m2, Tổng diện tích xây dựng 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô và Hoàn thiện (Tùy từng mã căn) - Với mức Đầu tư giai đoạn này chỉ có hơn 12.8 tỷ là bạn đã trở Thành chủ Nhân của Khu Biệt tiêu chuẩn Đẳng cấp Quốc tế bậc Nhất tại Việt Nam này:
Biệt Thự Đường Hướng Dương

+ Mã Căn: HD01-07, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: CĐT Thu Hồi

+ Mã Căn: HD01-17, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: CĐT Thu Hồi

+ Mã Căn: HD01-35, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: HD01-43, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: HD01-25, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: HD01-37, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch/Loại căn HOT

+ Mã Căn: HD01-39, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: LOCK

+ Mã Căn: HD01-45, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn Thiện, Tổng giá trị trước VAT:  14,870,234,281 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 15,682,103,096 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 14,667,953,118 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: HD01-47, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn Thiện, Tổng giá trị trước VAT:  14,870,234,281 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 15,682,103,096 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 14,667,953,118 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: HD01-49, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn Thiện, Tổng giá trị trước VAT:  13,076,924,893, Tổng giá trị sau VAT: 13,709,462,769 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,817,616,491 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

Từ khóa tìm kiếm: Bán Biệt Thự Vinhomes Đường Hướng Dương HD01, Bán Biệt Thự Hướng Đông Nam, Biệt Thự Vinhomes Hướng Đông Nam, Biệt Thự Vinhomes Riverside Hướng Đông Nam, Biệt Thự Vinhomes Riverside 2 Hướng Đông Nam, Biệt Thự The Harmony Hướng Đông Nam, Biệt Thự HD01 Hướng Đông Nam, Diện Tích 180m2

Không có nhận xét nào