Header Ads

Breaking News

Bán Biệt Thự Vinhomes Đường Nguyệt Quế (NQ20): Hướng Nhà Tây Bắc - The Harmony

Bạn Đang quan tâm đến Hướng và Diện tích của Dự án Vinhomes Riverside The Harmony ? Bạn muốn tìm Biệt thự đã Xây Thô hoặc Hoàn Thiện tại Vinhomes The Harmony ? Biệt Thự Vinhomes Riverside Đường Nguyệt Quế (NQ20) là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn ! The Harmony Biệt Thự Nguyệt Quế Diện tích 180m2, Hướng Tây Bắc đang có giá hiện tại hơn 12 tỷ 780 triệu sẽ là sự lựa chọn ĐẦU TƯ cho bạn, Bạn sẽ có cơ hội Trở Thành Chủ Nhân của Căn Biệt Thự Đẳng cấp Tiêu Chuẩn Quốc tế của Tập Đoàn Bất Động Sản Vingroup - Đây là Những Biệt Thự Tứ Lập Được thiết kế theo phong cách HY LẠP
Biệt Thự Đường Nguyệt Quế

+ Mã Căn: NQ20-06, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-08, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-10, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-12, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-18, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-22, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-24, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-26, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-30, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch/Căn HOT

+ Mã Căn: NQ20-38, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-40, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,288,315,912 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 12,841,992,890 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,003,929,744 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-42, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-44, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-46, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-48, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn Thiện, Tổng giá trị trước VAT:  14,870,234,281 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 15,682,103,096 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 14,667,953,118 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-50, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn Thiện, Tổng giá trị trước VAT:  14,377,353,668 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 15,139,934,421 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 14,159,398,901 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-52, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,781,196,525 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,384,161,564 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,512,483,961 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

+ Mã Căn: NQ20-55, Loại sản phẩm: Tứ lập (TL), Diện tích đất: 180m2, Tổng diện tích xây dựng: 339.18m2, Tiêu chuẩn bàn giao: Thô, Tổng giá trị trước VAT:  12,978,348,770 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT: 13,601,029,034 VNĐ, Tổng giá trị sau VAT - Không hỗ trợ lãi suất (HTLS): 12,715,905,648 VNĐ, Tình trạng: Đang giao dịch

Từ khóa tìm kiếm: Bán Biệt Thự Nguyệt Quế Hướng Tây Bắc, Bán BT Nguyệt Quế Hướng Tây Bắc, Bán BT Nguyệt Quế Hướng TB, Bán The Harmony Hướng Tây Bắc, Bán Vinhomes Riverside 2 Hướng Tây Bắc, Bán Vinhomes Riverside Hướng TB, Diện Tích 180m2, Biệt Thự Nguyệt Quế 20, Biệt Thự NQ20

Không có nhận xét nào