Header Ads

Breaking News

Cập Nhật ShopHouse Khai Sơn Town 0988312321

Cập nhật thông tin chính xác Bảng Hàng (Check Căn) Dự án Khai Sơn City, Hãng mục Dự án Khai Sơn Town, Tên chi tiết Dự án ShopHouse Đến ngày 24/04/2018 (Nhà Phố Thương Mại/Sàn Thương Mại/Nhà Phố Thương Mại Liền kề) -  Diện tích Căn hộ ShopHoues: 76,2 – 84,5 – 88,8 – 90,2 – 93,2 – 99,2 – 102,6 – 130 – 164m2, Tổng số ShopHouse: 210 Căn, Xây dựng: 5 tầng và 1 tum - Quy mô ShopHouse: 20.390m2. Giá bán: Từ 8 tỷ đến 10 tỷ (Chưa bao gồm các phí dịch vụ khác) - Ghi chú ký hiệu màu: Đã Bán; Block (Bỏ trống); Nếu chưa có mã trong này có nghĩa là Chưa có hoặc Chưa bán;
Check Căn Online Khai Sơn Town City
Mặt Bằng Dự án Khai Sơn Town (Thuộc Khai Sơn City Long Biên)
Khai Sơn Town City Long Biên
6 Tòa Chung Cư và 210 Nhà Phố Thương Mại ShopHouse Khai Sơn Town View hồ (Thuộc Khai Sơn City)
Mã Căn ShopHoues 5 Tầng 1 Tum Khai Sơn Town Ngọc Thụy, Long Biên KST-TOWN 3: KST-TOWN 3.1; KST-TOWN 3.2; KST-TOWN 3.3; KST-TOWN 3.4; KST-TOWN 3.5; KST-TOWN 3.6; KST-TOWN 3.7; KST-TOWN 3.8; KST-TOWN 3.9; KST-TOWN 3.10; KST-TOWN 3.11; KST-TOWN 3.12; KST-TOWN 3.13; KST-TOWN 3.14; KST-TOWN 3.15; KST-TOWN 3.16; KST-TOWN 3.17; KST-TOWN 3.18; KST-TOWN 3.19; KST-TOWN 3.20; KST-TOWN 3.21

Mã Căn ShopHoues 5 Tầng 1 Tum Khai Sơn Town Ngọc Thụy, Long Biên KST-TOWN 4: KST-TOWN 4.1 (Đã bán); KST-TOWN 4.2; KST-TOWN 4.3 (Đã bán); KST-TOWN 4.4; KST-TOWN 4.5; KST-TOWN 4.6; KST-TOWN 4.7 (Đã bán); KST-TOWN 4.8; KST-TOWN 4.9; KST-TOWN 4.10; KST-TOWN 4.11 (Đã bán); KST-TOWN 4.12; KST-TOWN 4.13; KST-TOWN 4.14; KST-TOWN 4.15; KST-TOWN 4.16; KST-TOWN 4.17; KST-TOWN 4.18; KST-TOWN 4.19 (Đã bán); KST-TOWN 4.20; KST-TOWN 4.21 (Bỏ trống); KST-TOWN 4.22; KST-TOWN 4.23; KST-TOWN 4.24; KST-TOWN 4.25; KST-TOWN 4.26

Mã Căn ShopHoues 5 Tầng 1 Tum Khai Sơn Town Ngọc Thụy, Long Biên KST-TOWN 5: KST-TOWN 5.3; KST-TOWN 5.5; KST-TOWN 5.7; KST-TOWN 5.11; KST-TOWN 5.19; KST-TOWN 5.21; KST-TOWN 5.23; KST-TOWN 5.25; KST-TOWN 5.27; KST-TOWN 5.29; KST-TOWN 5.31; KST-TOWN 5.33; KST-TOWN 5.35; KST-TOWN 5.37; KST-TOWN 5.39; KST-TOWN 5.41; KST-TOWN 5.43 (Tất cả đã bán)

Mã Căn ShopHoues 5 Tầng 1 Tum Khai Sơn Town Ngọc Thụy, Long Biên KST-TOWN 8: KST-TOWN 8.2; KST-TOWN 8.4; KST-TOWN 8.6; KST-TOWN 8.7; KST-TOWN 8.8; KST-TOWN 8.9; KST-TOWN 8.10; KST-TOWN 8.11; KST-TOWN 8.12; KST-TOWN 8.13; KST-TOWN 8.14; KST-TOWN 8.15; KST-TOWN 8.16; KST-TOWN 8.17; KST-TOWN 8.18; KST-TOWN 8.20; KST-TOWN 8.22; KST-TOWN 8.23; KST-TOWN 8.24; KST-TOWN 8.25; KST-TOWN 8.26; KST-TOWN 8.27; KST-TOWN 8.28; KST-TOWN 8.30; KST-TOWN 8.32; KST-TOWN 8.34; KST-TOWN 8.36; KST-TOWN 8.38; KST-TOWN 8.40; KST-TOWN 8.40; KST-TOWN 8.42; KST-TOWN 8.44; KST-TOWN 8.45; KST-TOWN 8.46

XEM THÊM: Tin Tức Liên Quan đến Khai Sơn City Long Biên

Đất nền Quận Long Biên Hà Nội

Biệt thự Khai Sơn Hill Long Biên

Chung Cư Khai Sơn Town Long Biên

Shophouse Khai Sơn Town Long biên

Căn hộ cao cấp Khai Sơn Premier Long biên

Khai Sơn City Long Biên có gì mới: 0988312321 ?


Từ khóa tìm kiếm: Cập Nhật ShopHouse Khai Sơn Town, ShopHouse Khai Sơn, Khai Sơn Town, Bảng Hàng Khai Sơn Town, Bảng Hàng Khai Sơn Town, Check Căn Khai Sơn Town, Check Căn Khai Sơn City

Không có nhận xét nào